نمودار چگونه متولد شد؟

نمودار چگونه متولد شد؟

نخستین بار، نمودار با هدف ارائه اطلاعات شفاف و تحلیل و نمایش اطلاعات نموداری در بهار سال 1398 مطرح گردید. در همان سال تلاش برای راه اندازی چند محصول نیز انجام گرفت. اما این محصولات هیچ گاه وارد بازار نشدند. (بیشتر…)
مدیر نمودار عمومی