لوگو سایت نمودار

در عرضه اولیه به هر کد چقدر سهم رسید؟

در عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ (روش فعلی ارائه عرضه اولیه در بازار بورس ایران)، متفاضیان می توانند در یک بازه زمانی مشخص سفارشات خرید عرضه اولیه خود را از طریق کارگزار خود در بازه قیمتی مشخص شده ارسال نمایند. پس از پایان ساعت سفارش گیری، عرضه بین همه متقاضیان با الویت از بیشترین قیمت به نسبت مساوی تسهیم می شود( در این روش ممکن است یک سهم کمتر یا بیشتر از سایرین دریافت کنید، برای اطلاع از چرایی آن به چرا در عرضه اولیه یک سهم کمتر دریافت کرده ام؟ مراجعه کنید)

بدیهی است کسانی که در سفارش خود حجم کمتری از حجم تسهیم شده سفارش گذاشته باشند به همان اندازه به آنها خواهد رسید. در جدول زیر به شکل خلاصه می توانید مشاهده نمایید در هر عرضه اولیه به هر کد حداکثر چقدر و به چه قیمتی رسیده است و چه تعداد شرکت کننده داشت است. (این نوشته به روز رسانی خواهد شد)

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی و آمار های  تجمیعی از اپلیکیشن عرضه اولیه نمودار استفاده نمایید.

*در عرضه اولیه وسپهر به دلیل این که تعداد عرضه بیشتر از تعداد تقاضا با سقف قیمت بوده، قیمت کشف متغیر بوده و حتی در کف بازه مجاز نیز مچ شده است یعنی رنج قیمت معاملات از 9500 تا 10100 بوده است. و میزان بازده در اپلیکیشن براساس کف قیمت محاسبه شده است. همچنین در این عرضه، بین تاریخ عرضه و تاریخ تخصیص سهام 3 روز فاصله بوده است.

*در عرضه اولیه کزغال به دلیل این که تعداد عرضه بیشتر از تعداد تقاضا با سقف قیمت بوده، قیمت کشف متغیر بوده و حتی در کف بازه مجاز نیز مچ شده است یعنی رنج قیمت معاملات از 19500 تا 20500 بوده است. و میزان بازده در اپلیکیشن براساس کف قیمت محاسبه شده است.

*در عرضه اولیه اپال به دلیل این که تعداد عرضه بیشتر از تعداد تقاضا با سقف قیمت بوده، قیمت کشف متغیر بوده و حتی در کف بازه مجاز نیز مچ شده است یعنی رنج قیمت معاملات از 12000 تا 12500 بوده است. و میزان بازده در اپلیکیشن براساس کف قیمت محاسبه شده است.

**** عرضه اولیه حآفرین به صندوق ها عرضه شد و عرضه عمومی نداشت.

*عرضه اولیه توسن به روش ترکیبی بوده و قیمت کشف شده مربوط به مرحله اول است و مرحله دوم که بین عموم سرمایه گذاران برگزار شد، تک قیمتی و با همان قمیت مشخص شده بود است.

*در عرضه اولیه فزربه دلیل این که تعداد عرضه بیشتر از تعداد تقاضا با سقف قیمت بوده، قیمت کشف متغیر بوده و حتی در کف بازه مجاز نیز مچ شده است یعنی رنج قیمت معاملات از 17726 تا 21666 بوده است. و میزان بازده در اپلیکیشن براساس کف قیمت محاسبه شده است.

نمادتاریخمیزان مشارکتقیمت کشف شدهحداکثر سهم تخصیص یافته
ددانا26 اردیبهشت 1401اطلاعیه رسمی فرابورس
اسیاتک7 اردیبهشت 14011,580,1246,660196اطلاعیه رسمی بورس
فزر20 بهمن 14001,264,93217,726250اطلاعیه رسمی فرابورس
توسن24 شهریور 14002,098,7927,630*51اطلاعیه رسمی فرابورس
فسبزوار24 شهریور 14002,956,82731,250225اطلاعیه رسمی بورس
فجهان17 شهریور 14003,037,2465,5001,452اطلاعیه رسمی فرابورس
حآفرین13 اسفند 1399
19 اسفند 1399
22 شهریور 1400
****اطلاعیه جدید
اطلاعیه رسمی لغو (دوم)
اطلاعیه رسمی فرابورس (دوم)
اطلاعیه رسمی لغو
اطلاعیه رسمی فرابورس (اول)
کیمیاتک17 شهریور 14002,607,45123,00072اطلاعیه رسمی بورس
مدیریت20 مرداد 14002,796,7175,02376اطلاعیه رسمی فرابورس
وهامون6 مرداد 1400
29 تیر 1400
2,635,7961,902161اطلاعیه تکمیلی
اطلاعیه رسمی فرابوس
سپید23 تیر 14002,835,6422100044اطلاعیه رسمی بورس
لطیف2 تیر 14002,749,90032,50010اطلاعیه رسمی فرابورس
ومدیر26 خرداد 14002,532,0742990368اطلاعیه رسمی بورس
ولکار19 خرداد 1400
12 خرداد 1400
2,910,3782,20052اطلاعیه رسمی جابجایی زمان
اطلاعیه رسمی بورس
غکورش5 خرداد 14002,355,99629,95074اطلاعیه رسمی بورس
فتوسا29 اردیبهشت 14002,410,1587,84228اطلاعیه رسمی فرابورس
فگستر22 اردیبهشت 14002,3699146,17928اطلاعیه رسمی فرابورس
مدار20 اسفند 1399اطلاعیه رسمی لغو
اطلاعیه رسمی بورس
اپال26 آذر 1399
6 اسفند 1399
2,754,51112,500 – *12,000400اطلاعیه رسمی بورس
اطلاعیه رسمی لغو
اطلاعیه رسمی بورس
کزغال15 بهمن 13993,726,21920,500- *19,50060اطلاعیه رسمی فرابورس
سپیدار17 دی 13994,172,38239,8007اطلاعیه رسمی فرابورس
بوعلی19 آذر 13994,519,89841,43078اطلاعیه رسمی بورس
وکبهمن18 آذر 13994,662,41214,48456اطلاعیه رسمی فرابورس
چخزر9 آذر 13994,445,62725,0007اطلاعیه رسمی فرابورس
وسپهر30 شهریور 13995,457,65410,100- *9,5001100اطلاعیه رسمی فرابورس
ثامید19 شهریور 13995,180,4661,750864اطلاعیه رسمی بورس
بپیوند11 شهریور 13995,570,98018,50078اطلاعیه رسمی فرابورس
گدنا28 مرداد 13995,334,2866,00010اطلاعیه رسمی فرابورس
اطلاعیه تکمیلی
ثبهساز22 مرداد 13995,276,5882,200670اطلاعیه رسمی بورس
زملارد21 مرداد 13995,545,02521,0008اطلاعیه رسمی فرابورس
امین15 مرداد 13995,410,75410,400161اطلاعیه رسمی بورس
شاروم14 مرداد 13995,415,5486,30016اطلاعیه رسمی فرابورس
غزر8 مرداد 13995,049,51239,75033اطلاعیه رسمی بورس
بگیلان7 مرداد 13995,197,12924,00051اطلاعیه رسمی فرابورس
آبادا1 مرداد 13995,235,50515,50048اطلاعیه رسمی بورس
رافزا24 تیر13994,454,16125,0006اطلاعیه رسمی فرابورس
ولپارس18 تیر13994,512,2233,20075اطلاعیه رسمی بورس
سیتا11 تیر13994,481,81415,750290اطلاعیه رسمی بورس
وپویا4 تیر13992,547,3034,100229اطلاعیه رسمی فرابورس
آریا7 خرداد 13993,350,03865,11958اطلاعیه رسمی فرابورس
پیزد31 اردیبهشت 13993,072,81940,35314اطلاعیه رسمی فرابورس
غگیلا10 اردیبهشت 13992,357,32012,50715اطلاعیه رسمی فرابورس
شستا27 فروردین 13992,061,6578,6003,637اطلاعیه رسمی بورس
صبا20 فروردین 13991,930,83812,000812اطلاعیه رسمی فرابورس
زکوثر21 اسفند 13981,675,97813,120201اطلاعیه رسمی بورس
ساوه21 اسفند 13981,611,94123,50036اطلاعیه رسمی فرابورس
شگویا17 اسفند 13981,603,6994,3801,338اطلاعیه رسمی فرابورس
شصدف14 اسفند 13981,619,2795,64121اطلاعیه رسمی فرابورس
تملت14 اسفند 13981,681,5233,400421اطلاعیه رسمی بورس
قرن30 بهمن 13981,498,70217,00068اطلاعیه رسمی بورس
ومهان21 بهمن 13981,388,4395,625370اطلاعیه رسمی فرابورس
کلر16 بهمن 13981,292,78929,50038اطلاعیه رسمی فرابورس
فروی8 بهمن 13981,197,36514,00051اطلاعیه رسمی فرابورس
وآوا1 آذر 1398875,8782,160174اطلاعیه رسمی فرابورس
دتوزیع21 مهر 1398928,92523,00066اطلاعیه رسمی فرابورس
کویر17 مهر 1398878,2556,250275اطلاعیه رسمی بورس
بجهرم3 مهر 1398818,2871,9901,493اطلاعیه رسمی فرابورس
رنیک13 شهریور 1398645,1447,900156اطلاعیه رسمی فرابورس
فسازان28 مرداد 1398645,2268,400117اطلاعیه رسمی بورس
هجرت19 مرداد 1398600,85618,500113اطلاعیه رسمی فرابورس
نوری22 تیر 1398581,69331,250533اطلاعیه رسمی بورس
درهآور12 تیر 1398435,2293,15092اطلاعیه رسمی فرابورس
سیمرغ2 تیر 1398433,7365,100303اطلاعیه رسمی بورس
جم پیلن27 خرداد 1398468,44322,500446اطلاعیه رسمی بورس
دکپسول5 خرداد 1398378,2165,700107اطلاعیه رسمی فرابورس
زشریف31 اردیبهشت 1398376,2224,200139اطلاعیه رسمی فرابورس
تاصیکو9 اردیبهشت 1398427,5282,2004,896اطلاعیه رسمی بورس
زماهان27 اسفند 1397333,4864,000121اطلاعیه رسمی فرابورس
بزاگرس26 اسفند 1397335,3411,500450اطلاعیه رسمی فرابورس
ومعلم25 اسفند 1397328,3962,700230اطلاعیه رسمی فرابورس
تنوین22 اسفند 1397360,8032,2001,999اطلاعیه رسمی بورس
افق27 بهمن 1397386,81616,950132اطلاعیه رسمی بورس
زفکا24 بهمن 1397347,0648,300174اطلاعیه رسمی فرابورس
لوتوس3 بهمن 1397360,0832,0501,439اطلاعیه رسمی بورس
زدشت23 دی 1397306,9901,950339اطلاعیه رسمی فرابورس
زکشت21 آذر 1397252,2013,15080اطلاعیه رسمی فرابورس
مادیرا5 آذر 1397302,3013,650399اطلاعیه رسمی فرابورس
کگهر26 آبان 1397308,4616,8002,082اطلاعیه رسمی فرابورس
اطلاعیه تکمیلی فرابورس
شبصیر15 آبان 1397263,7338,500126اطلاعیه رسمی فرابورس
زپارس23 مهر 1397212,1233,500155اطلاعیه رسمی بورس
داوه23 مهر 1397201,7953,300174اطلاعیه رسمی فرابورس
تاپکیش31 شهریور1397170,4791,700235اطلاعیه رسمی فرابورس
نطرین20 شهریور 1397138,2324,914109اطلاعیه رسمی فرابورس
زقیام25 تیر 1397117,1652,369301اطلاعیه رسمی فرابورس
پارس20 تیر 1397182,09324,0001,898اطلاعیه رسمی بورس
زبینا19 تیر 1397117,9491,524341اطلاعیه رسمی فرابورس
شغدیر13 تیر 1397146,9141,700887اطلاعیه رسمی فرابورس
سپ13 خرداد 13977109,7206,5003,076اطلاعیه رسمی بورس
شفا16 اسفند 1396144,1734,150833اطلاعیه رسمی بورس
شوینده17 بهمن 1396159,4962,730629اطلاعیه رسمی بورس
زشگزا26 دی 1396112,5463,664130اطلاعیه رسمی فرابورس
امید29 آذر 1396156,9051,6003,107اطلاعیه رسمی بورس
کاوه26 مهر 1396151,4491,7602,344اطلاعیه رسمی بورس
غپآذر24 مهر 1396129,6133,355155اطلاعیه رسمی فرابورس
حآسا17 مهر 1396126,8171,200633اطلاعیه رسمی فرابورس
ولشرق15 مهر 1396119,9071,570251اطلاعیه رسمی فرابورس
ریشمک1 مهر 1396114,4416,740101اطلاعیه رسمی فرابورس
های وب22 شهریور 1396104,8732,8503,662اطلاعیه رسمی بورس
چدن21 شهریور 1396101,3321,950553اطلاعیه رسمی بورس
گکوثر12 شهریور 139658,11012,200294اطلاعیه رسمی فرابورس
اوان18 مرداد 139682,2223,470122اطلاعیه رسمی فرابورس
پرداخت27 تیر 139667,84917,500730اطلاعیه رسمی بورس
عرضه ها از سال 1396 به بعد است.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *