طبقه بندی صنعت و ابر صنعت در بازار بورس

طبقه بندی صنعت و ابر صنعت در بازار بورس

نحوه طبقه بندی صنایع در بازار در بورس ایران، هر نماد جدیدی که به بازار اضافه شود، در یک طبقه بندی قرار می گیرد. این طبقه بندی به شکل عمومی بوده و در دو سطح “گروه صنعت” و “زیرگروه صنعت” انجام می شود. که شما می توانید از بخش شناسنامه نماد در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اما این طبقه بندی بسیار متنوع بوده و امکان بهره برداری از آن را...
مدیر نمودار عمومی
نتیجه عرضه اولیه

نتیجه عرضه اولیه

در عرضه اولیه به هر کد چقدر سهم رسید؟ در عرضه اولیه به روش بوک بیلدینگ (روش فعلی ارائه عرضه اولیه در بازار بورس ایران)، متفاضیان می توانند در یک بازه زمانی مشخص سفارشات خرید عرضه اولیه خود را از طریق کارگزار خود در بازه قیمتی مشخص شده ارسال نمایند. پس از پایان ساعت سفارش گیری، عرضه بین همه متقاضیان با الویت از بیشترین قیمت به نسبت مساوی تسهیم می...